Procesdocumentatie

Op 12.06.2023 vond in het “New Regional Bauhaus” de eindmanifestatie van het ZLEU-project plaats. We zijn blij met het grote aantal bezoekers die dag en de brede interesse in de “Ruimtelijke Strategie voor Zuid-Limburg in een Euregionale Context”.
 
Het “New Regional Bauhaus”, is een sleutelproject van ZLEU en wordt momenteel omgezet. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke transformatie van de regio. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op: www.nrb.rwth-aachen.de.
 
De ZLEU onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een verslag, dat zowel het Duits als het Nederlands beschikbaar is.
 

Ruimtelijk strategie - werk status

Afgelopen maandag 10 oktober 2022 vond onze presentatie en workshopbijeenkomst in het kader van het “Ruimtelijk strategie” plaats. De bijeenkomst vond plaats in IBA Parkstad in Heerlen. 

De resultaten van de discussie worden nu verwerkt naar een definitief ruimtelijk toekomstbeeld vormen de basis voor de formulering van ruimtelijke strategieën. 

U kunt onze presentatie downloaden via de volgende link: 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons mailen op: 

zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de

Raumbild - werk status

Afgelopen donderdag 12 mei 2022 vond onze presentatie en workshopbijeenkomst in het kader van het “Ruimtelijk toekomstbeeld” plaats. De bijeenkomst vond plaats in de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 

De resultaten van de discussie worden nu verwerkt naar een definitief ruimtelijk toekomstbeeld vormen de basis voor de formulering van ruimtelijke strategieën. 

U kunt onze presentatie downloaden via de volgende link: 

Het Process

In het voorjaar van 2022 gaan we verder met het ‘Raumbild’. 

 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u op de hoogte blijven van het verdere proces?

Stuur dan een e-mail naar: zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de.

Raumhypothese

In oktober en november 2021 vonden onze workshops ‘Raumhypothese’ plaats. Drie scenario’s dienden als basis voor discussie: 

  • De veerkrachtige regio. 
  • De zelfvoorzienende regio. 
  • De internationale regio.  

Tijdens werden de drie scenario’s ter discussie gesteld vanuit de volgende drie invalshoeken:

  • Energie en mobiliteit 
  • Landschap en biodiversiteit 
  • Economie en bevolking  

U kunt de presentaties hier downloaden: 

Integrale Samenhang

Op 8 september hebben we in het kader van de workshop ‘Integrale Samenhang’ de diagnostische fase met actoren uit de regio kunnen afronden en de vervolgfase ‘Ruimtelijke Strategieën’ kunnen opstarten.  Eerste kerntaken, ideeën en benaderingen werden daarbij benoemd. 

 

In het najaar gaan we verder met de volgende workshops (23.11.21 / 30.11.21 / 01.12.21).

 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u op de hoogte gehouden worden van het verdere proces? 

Stuur dan een e-mail naar: zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de.

Diagnose Workshop

Wij danken de genodigden die in de maand juni deelgenomen hebben aan de ‘ruimtelijke diagnose workshops’ van het project ‘Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale context’.

De onderwerpen waarover in deze workshops met professionals uit verschillende sectoren is gediscussieerd, zijn:  Economie & Structurele Verandering / Onderzoek & Innovatie,  Bevolking & Sociale Cohesie / Cultuur & Identiteit / Landschap en Biodiversiteit / Mobiliteit en Infrastructuur.

De getoonde presentaties zijn vrij beschikbaar en te op te vragen via zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de.

Kick-off evenement / Aftrap / Diagnostische fase

Een groot woord van dank gaat uit naar onze NRW minister Ina Scharrenbach. Zij vestigde tijdens de kick-off van ‘Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale context’ de aandacht op het belang het gezamenlijk grensoverschrijdend vormgeven van ruimtelijke transformatieprocessen.
Na deze succesvolle startbijeenkomst zetten wij ambitieus en gemotiveerd het project voort. Onze doelstelling richt zich op gezamenlijke belangen, die we met stakeholders in en rond Zuid-Limburg vertalen in een integrale ruimtelijke strategie. Het resultaat is een bouwsteen, die onze regio in Euregionale context en in grensoverschrijdend verband, verder tot ontwikkeling brengt.

Het doel en het proces