Diagnose Workshop

Wij danken de genodigden die in de maand juni deelgenomen hebben aan de ‘ruimtelijke diagnose workshops’ van het project ‘Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale context’.

De onderwerpen waarover in deze workshops met professionals uit verschillende sectoren is gediscussieerd, zijn:  Economie & Structurele Verandering / Onderzoek & Innovatie,  Bevolking & Sociale Cohesie / Cultuur & Identiteit / Landschap en Biodiversiteit / Mobiliteit en Infrastructuur.

De getoonde presentaties zijn vrij beschikbaar en te op te vragen via zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de.

Kick-off evenement / Aftrap / Diagnostische fase

Een groot woord van dank gaat uit naar onze NRW minister Ina Scharrenbach. Zij vestigde tijdens de kick-off van ‘Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale context’ de aandacht op het belang het gezamenlijk grensoverschrijdend vormgeven van ruimtelijke transformatieprocessen.
Na deze succesvolle startbijeenkomst zetten wij ambitieus en gemotiveerd het project voort. Onze doelstelling richt zich op gezamenlijke belangen, die we met stakeholders in en rond Zuid-Limburg vertalen in een integrale ruimtelijke strategie. Het resultaat is een bouwsteen, die onze regio in Euregionale context en in grensoverschrijdend verband, verder tot ontwikkeling brengt.

Het doel en het proces