Het ZL´EU-team wenst u fijne kerstdagen en een geslaagde jaarwisseling toe.

Blijf gezond!

Raumhypothese

We willen alle deelnemers van de workshop reeks Raumhypothese bedanken voor hun deelname en input. De drie presentaties rondom de thema’s:

‘Energie en mobiliteit’, ‘Landschap en biodiversiteit’ en ‘Economie en bevolking’ 

zijn via de pagina Het Proces te bekijken en downloaden.

Wij verwerken momenteel de verzamelde informatie in een  ‘Raumbild’ en zullen dit op een tussen-colloquium in het voorjaar publiek presenteren.

 

Voor eventuele vragen of suggesties kunt u ons bereiken via: zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de .

Video-Statement

12.04.2021
Kick-off evenement / Aftrap / Diagnostische fase

Een groot woord van dank gaat uit naar onze NRW minister Ina Scharrenbach. Zij vestigde tijdens de kick-off van ‘Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale context’ de aandacht op het belang het gezamenlijk grensoverschrijdend vormgeven van ruimtelijke transformatieprocessen.

Na deze succesvolle startbijeenkomst zetten wij ambitieus en gemotiveerd het project voort.

Onze doelstelling richt zich op gezamenlijke belangen, die we met stakeholders in en rond Zuid-Limburg vertalen in een integrale ruimtelijke strategie. Het resultaat is een bouwsteen, die onze regio in Euregionale context en in grensoverschrijdend verband, verder tot ontwikkeling brengt.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onderstaande korte enquête. We zijn geïnteresseerd in uw mening en halen graag kennis op over regio Zuid-Limburg in Euregionale context.
Kom meer te weten over ‘Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale context’! Meld je aan, volg ons, blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de laatste ontwikkelingen, de toekomstige evenementen en praat mee.

Nederland en Duitsland staan voor urgente uitdagingen, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd een belangrijke rol spelen. Een gezamenlijke aanpak over de grens op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en huisvesting is noodzakelijk. Om de toekomst duurzaam vorm te geven zijn er initiatieven nodig die de verbinding van overheden, bedrijven, onderwijs en burgers vertalen naar een integrale visie en strategie. Stapsgewijs wordt een nieuwe norm voor de leefomgeving samen met partners geconcretiseerd. De komende jaren wordt er gewerkt aan ruimtelijk onderzoek en experimenten, waaruit grensoverschreidende processen en resultaten ontstaan.

De opgave ‘Raumstrategie Zuid-Limburg’  spitst zich toe op het verder brengen van grensoverschrijdende samenwerking vanuit Zuid-Limburg. De doelstelling van het  project is gericht op het leveren van bouwstenen voor een gezamenlijk ontwikkelingsprogramma over de grens. De focus is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de woon- en leefomgeving in Zuid-Limburg.  Parkstad Limburg geeft hiermee met partners gestalte aan de Regio Deal, die erop gericht is binnen een breed perspectief het ‘sociaal-fysieke domein’ en de ‘sociaal-economische structuur’ te versterken.

EEN PROJECT VAN

GESPONSORD DOOR